Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Ocak 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-01-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen Birleşim Tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 5.1.1954 salı günü saat 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Biri mutad toplantıya alt 22.12.1953 ve diğeri fevkalade toplantıya ait 29,12.1953 tarihli iki tutanak özeti okundu. 2- Başkanlık Divanı sunuşu olarak 29.12.1953 tarihinde yapılan fevkalade toplantıda Grubumuz İdare heyetince hazırlanması kararlaştırılmış olan beyannamenin yılbaşı tatili münasebetiyle bugünkü toplantıya yetiştirilememiş olduğu ve gelecek birleşimde Umumi Heyetin ittilaına sunulacağı arzedildi. 3. Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in 9.12.1953 tarihli; Merzifondaki uçak kazası hakkında Milli Savunma ve Ulaştırma Vekillerinden, sözlü sorusu .Vekiller tarafından cevaplandırıldı. Bir çok hatipler mütalaalara bildirdiler. Soru sahibi konuştu. Sorunun müzakeresi tamamlandı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından 12.1.1954 salı günü saat:15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation