Aylık Mecmua

Abstract
AYLIK MECMUA Cumhuriyetin ilanından sonra, harf inkılabından önce yayın hayatına başlayan Aylık Mecmua, Nisan 1926-Mart 1927 tarihleri arasında yayımlanan 12 sayılık bir dergidir. Kemal Salih’in 1925’de yayımlamaya başladığı Haftalık Mecmua’nın aylık bir benzerini çıkarmak amacıyla yayımladığı Aylık Mecmua, modern hayata geçişte, inkılapların halka iletilmesinde etkin bir rol üstlenir. Mecmuaya isim verilirken son dönemde yaygınlaşan haftalık ve aylık mecmuaların ortaya çıkması dikkate alınmış ve yayın süresini bildiren “Aylık” ismi verilmiştir. Aylık Mecmua’nın ilk sayısında yer alan “İlk Söz” başlıklı yazıda mecmuayı okuyucuya takdim etme lüzumu hissedilmez çünkü Haftalık Mecmua okurlarının fikirleri alındıktan sonra yayımlanan Aylık Mecmua’nın, yeni yayınlar gibi gelecek hakkında vaadlerde bulunmaya ihtiyacının olmadığı belirtilir. Aylık Mecmua memlekette bir hayli rağbet görmüş okuyucunun ilgisini kazanmış bir mecmuanın kardeşidir. Bundan dolayı da gelecek hakkında vaadlerde bulunmak yerine geçmişteki başarılarına işaret ederek yayına başlar. (sayı:1, s. 1) (Kaynak: Özgül Özbek Giray - Kemal Salih Sel’in Yayıncılık Faaliyetleri ve Aylık Mecmua)
Description
Keywords
Citation