Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 25 Mayıs 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-05-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen Celse Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 25.Mayıs.1954 salı günü saat. 15 de Reisvekili Abidin Potuoğlu'nun reisliğinde toplandı. Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse sabit hülasası okundu. 2- Grup İdare Heyetinin hesap blânçosu grubun tasvibine arzolunarak kabul olundu. 3- Seçimlere geçildi. Grup İdare Heyeti üyelikleri seçimi için yapı lan üçüncü turda Muzaffer Ünal ile Rifat Öçben'in seçilmiş oldukları anlaşıldı. 4- Grup Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelikleri için de yapılan üçüncü tur seçiminde asil üyeliğe Hail Geveci ve Yedek üyeliklere de Baki Erden ile Hüseyin Ortakçıoğlu'nun seçildikleri anlaşıldı. 5- Riyaset Divanının teklifi üzerine kısmi seçimlerin bu sene yapılmamasına karar verildi. Ruznamede görüşülecek başka madde bulunmadığından, celseye nihayet verildi.
5 nci-İnikat D.P, Meclis Grubu Ruznamesi 25/Mayıs/1954 Salı Saat:15 1- Geçen celse zabıt hülasasının okunması 2- Grup İdare Heyetinin l/Şubat/1954 tarihine den 24/Mayıs/l954 tarihine kadar olan hesap Blânçosu. 3- Nisabı dolduramıyan İki İdari Heyeti azasının seçilmesi. 4- Grup Haysiyet Divanının bir asil ve İki yedek azasının seçimi, 5- Kısmi seçimlerin görüşülmesi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation