Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 29 Mart 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-03-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hülasası: Demokrat parti meclis Grupu umumi heyeti 29 Mart 1955 Salı günü saat 15de Hulusi Köymen’in reisliğinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Muğla mebusu Natık Poyrazoğlu’nun, 2/2/955 tarihli bir “İstanbul Vekâleti” teşkiline dair Başvekilden sözlü sorusu, Başvekilin bulunmamasından gelecek celseye bırakıldı. 3- Manisa mebusu Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’nun 7/2/1955 tarihli, Bağdat seyahati hakkında Başvekil ve Hariciye vekilinden sözlü sorusu, soru sahibi üst üste iki kere bulunmadığından ruznameden çıkarılmıştır. 4- Erzincan mebusu Veysel Varol’un Erzincan’ın kurtuluşu için plağa alınan konuşmasının radyo programından çıkarılması sebebine dair Devlet Vekilinden sözlü sorusu, Ordu mebusu Feyzi Boztepe ve Sabri İşbakan’ın 22/2/955 tarihli, hazırlanmakta olan Barem kanunu hakkında hükümetten, İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/22/955 tarihli, “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında İktisat ve Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden soruları ile yine mumaileyhin 22/2/955 tarihli, İzmir bölge sanayi odasındaki suiistimal ihbarı üzerine ne muamele yapıldığına dair İktisat ve Ticaret vekilinden sözlü soruları, Soru sahipleri bulunmadıklarından gelecek celseye bırakıldı. Ruznamede görüşülecek başka madde bulunmadığından 5 Nisan 1955 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere celseye son verildi.
16 ıncı İnikat D.P. Meclis Grupu ruznamesi 29 Mart 1955 Salı saat 15 1- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 2- Muğla mebusu Natık Poyrazoğlu’nun, 2/2/955 tarihli bir “İstanbul Vekâleti” teşkiline dair Başvekilin ne düşündüğüne dair sözlü sorusu 3- Manisa mebusu Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’nun 7/2/1955 tarihli, Bağdat seyahati ve neticeleri hakkında Başvekil ve Hariciye vekilinden sözlü sorusu, 4- Erzincan mebusu Veysel Varol’un Erzincan’ın kurtuluşu için plağa alınan konuşmasının radyo programından çıkarılması sebebine dair Devlet Vekilinden sözlü sorusu, 5- Ordu mebusu Feyzi Boztepe ve Sabri İşbakan’ın 22/2/955 tarihli, Barem kanunu layihası hakkında hükümetten sözlü sorusu. 6- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/22/955 tarihli, “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında İktisat ve Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden sözlü sorusu. 7- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/22/955 tarihli İzmir bölge sanayi odasındaki suiistimal ihbarı üzerine ne muamele yapıldığına dair İktisat ve Ticaret vekilinden sözlü sorusu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation