1 Teşrinisani 1341 Târîhinde Reisicumhur Gazi Mustafâ Kemâl Paşa Hazretleri Tarafından İrad Buyurulan Nutk-i İftitahi

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Yazma eser. Nadir eserdir. Metin eski harfli Türkçedir. Yazı: Memduh Atasever'in rik'ası. Çok nefis ve işlek bir rik'a ile kaleme alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yedinci faaliyet senesi açılış konuşmasıdır.
Keywords
Nadir Eserler, El Yazmaları, TBMM
Citation