Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 26 Mayıs 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-05-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 26.Mayıs.1953 salı günü saat 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun Başkanlığında toplandı. Yoklama yapılarak çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. Gündem dışı, Antalya Mebusu Akif Sarıoğlu ve 232 arkadaşı tarafından verilen, Siyasi Partilerin gayri meşru mal iktisapları hakkındaki takrirleri okundu. Bu takririn önümüzdeki salı günü gündemine alınarak Genel İdare Kurulu ve Grup İdare Heyetince hazırlatmakta olan bu husustaki prensip kararlarının mezkûr günde görüşülmesine, Başkanlık Divanının sunuşu olarak gece çalışmaları hakkında Grupça bir karar verilmesine dair teklifi görüşüldü ve gece çalışmalarının muvafık olmadığına karar verildi. 2- Gündemin ikinci maddesinde, Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın Başbakandan sorusu kendisi ve Başbakan bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 3- 3 ncü maddede, Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın Parti veya Grup Başkanından sorusu kendisi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 4- 4ncü maddede, Diyarbakır Mebusu Ferit Alpiskender'in Başbakandan sorusu Başbakan bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 5- 5 nci maddede, Çoruh Mebusu Zihni Ural'ın Bayındırlık ve İçişleri Bakanlarından sorusu görüşüldü. Bakan cevaplandırdı. Soru sahibi konuştu. Sorunun görüşülmesi tamamlandı. 6- 6 ncı maddede, Ordu Mebusu Refet Aksoy'un Başbakandan sözlü sorusu Başbakan ve soru sahibi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 7- 7 nci maddede, Erzurum Mebusu Fehmi Çobanoğlu'nun Milli Savunma Vekilinden sözlü sorusu görüşüldü. Bakan cevaplandırdı .Soru sahibi ve bir arkadaş konuştu. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 8-8 nci maddede .Erzurum Mebusu Memiş Yazıcı Muhtelif Bakanlıklardan sözlü sorusunu geri aldı. 9- 9 ncu maddede, Zonguldak Mebusu Muammer Alakant'ın Grup Başkanından sözlü sorusu okundu. Grup Çalışmaları hakkındaki talimatnamenin şimdiye kadar hazırlanmaması sebebi, berayı tavzih reis tarafından beyan edildi. İçtüzük tadilatı hakkında Konya Mebusu A.Fahri Ağaoğlu izahat verdi. Soru sahibi Muammer Alakant'ın konuşmasını müteakip bu hususta daha geniş izahat verilmesi için komisyon başkanı İzmir Mebusu Zühtü Hilmi Velibeşe'nin gelecek içtimaa davet edilerek komisyon mesaisi hakkında vereceği izahatı dinlemek üzere sorunun gelecek birleşime bırakılması uygun görüldü.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation