Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 9 Haziran 1953

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-25T13:47:44Z
dc.date.available2019-06-25T13:47:44Z
dc.date.issued1953-06-09
dc.description.abstract26 ncı Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 9.06.1953 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- İçel Milletvekili Salih İnankur ve arkadaşlarının,bu yıl ara seçimlerinin yapılmamasına dair teklifleri. 3- Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve iki arkadaşının Başbakandan GENSORU açılmasına dair takrirlerinin görüşülmesi. 4- Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve 232 arkadaşının 5.5.1953 tarihli,Siyasi Partilerin gayri meşru mal iktisap edememeleri ve bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin zimmetinde kalan meblağların takip ve tahsili hakkındaki kanun tasarısının bir an evvel Grup Umumi Heyetini getirilmesi hakkındaki takrirleri. 5- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 3.12.1952 tarihli,Baş bakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 6- Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Siyasi Partilerin iktidar mevkiinde iken suiistimallerini önleyecek olan kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 7- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in 5.2.1953 tarihli,toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 8- Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un 31.3.1953 tarihli, C.H.Partisi tarafından kurulan (Gençlik Ocağı) hakkında Başbakandan sözlü sorusu . 9- Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin 27.4.1953 tarihli, Jandarma matbaası ve Jandarma Umum Komutanlığı hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 10- Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun 29.4.953 tarihli. Vekaletle idare edilen Vekalet Müsteşarlığı ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve memleket asayişi hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 11- Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun 26,5.1953 tarihli,19 Mayıs Stadyumundaki spor gösterilerinde Milletvekillerine tadbik olunan muamelelerin normal olup olmadığına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu.
dc.description.abstractGeçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 9.6.1953 salı günü saat 15 de Başkan Hulusi Köymen'in başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. Başkanlık divanı sunuşu olarak Grup çalışmalarını tanzim edecek komisyonda »Bakanlık vazifesiyle ayrılan Üyelerin yerine İdare Heyetince tespit olunan F.Fİkri Düşünsel ile Esat Budakoğlu'nun isimleri gruba arzedildi. Maddelere geçildi. 2- İçel Milletvekili Salih İnankur ve arkadaşlarının ara seçimlerinin bu yıl yapılmaması hakkındaki müşterek takrirleri okundu. Reye arzedilerek ara seçimlerinin geri bırakılmasına karar verildi. 3- Gündemin üçüncü maddesinde Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı Giresun Milletvekili A.Hikmet Pamukoglu ve Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in müştereken B.M.M. ne verdikleri ve hak ve hürriyetlerin teminat altında bulunduğuna dair Başbakanın delil ve mesnet zikretmeden Kırşehir nutkunda vaki beyanatının delilleri ne olduğu hakkındaki iztizah takrirleri okundu. Devlet Bakanı Celal Yardımcı söz alarak takririn reddi etrafındaki mucip sebebleri izah ettikten sonra takririn reddi talebinde bulundu. Reye arz e dilerek istizah takririnin ekseriyetle reddine karar verildi. Yine Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı tarafından verilen ve Millet Partisinin dini siyasete alet ettiği ithamı ile Başbakan tarafından yapılan, radyo ve gazetelerde neşredilen beyanatın delil ve mesnetlerinin gösterilmesi talebini ihtiva eden ve Meclis Riyasetine sunulmuş bulunan istizah takriri okundu. Devlet Bakanı Celal Yardımcı söz aldı .Yaptığı konuşma sonunda umumi reye arzedildi ve ekseriyetle istizah takririnin reddine karar verildi. ncü maddede »siyasi partilerin gayri meşru mal iktisaplarının istirdadı hakkındaki Genel İdare Kurulu ile Grup İdare Heyetinin müştereken hazırladığı esaslara dair rapor ve buna müteferri Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve arkadaşlarının 232 imzalı takriri üzerinde müzakereye başlandı. Bu mevzuda söz alan Milletvekillerinden bir kısmı konuştu ve bu arada söz alan Genel Başkan Adnan Mederes'in de izahatı dinlendi. Vaktin gecikmesine ve konuşmak üzere söz alan daha 7 milletvekili arkadaşın bulunmasına binaen Bayram tatilini takip eden salı günü toplanılmak üzere birleşime son verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/2952
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 9 Haziran 1953tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199800890.pdf
Size:
17.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: