Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 23 Mayıs 1951

Loading...
Thumbnail Image
Date
1951-05-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P Meclis Grubu Umumi Heyeti 22.V.1951 Salı günü saat :15 de Grup ikinci Başkanı Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu"nun başkanlığında toplandı • Geçen oturun tutanak özeti okunarak kabul edildi . Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller"in Dış Siyaset hakkında Hükümetin Grubu tenvir etmesi hususunda verdiği önergenin gündeme alınması hakkında cereyen eden müzakereler neticesinde gündeme alınması hususunun İdare Kuruluna havalesi tensip edildi, Konya Milletvekili Ziya Barlas"ın soru önergesinin Sağlık Bakanın Avrupada bulunması dolayısıyla gelecek gündeme bırakıldı, Niğde Milletvekili Necip Bilge"nin sorusu içişleri Bakanı seyahatte bulunması dolayısiyle gelecek gündeme bırakıldı, Bursa Milletvekili ARİF Aybar"ın ziraat Bankası hakkındaki sorusunun müzakeresine devan edilerek bu hususta Ticaret Bakanı tarafından verilen izahat üzerine müteaddit arkadaşlar tarafından tenkit ve müdafaada bulunduktan sonra bu mevzuda Hükümetin hassas bulunması neticesine varıldı . Bundan sonra Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık ve Afyon Milletvekili Ali ihsan Sabis"in soruları içişleri ve Millî Savunma Bakanlarının seyahatte bulunmaları sebebi ile gelecek gündeme bırakılarak oturuma 15 dakika ara verildi. 2.ci oturun açıldıkta yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunmadığından 29.V.1951 Salı günü Saat : 15 de toplanmak üzere oturuma son verildi .
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation