Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 1 Şubat 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-02-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 1.Şubat.1995 Salı günü saat: 15 de Muzaffer Kurbanoğlu’nun reisliğine toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Antalya Mebusu Burhanettin Onat’ın Antalya Vilayeti dahilinde ki muhtelif Nafıa hizmetleri hakkındaki sorusunu Nafıa vekili cevaplandırdı. Soru sahibi konuştu. İkinci defa tekrar Nafıa Vekili söz alarak izahat verdi. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 3- İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu hazır bulunmadığından sorusu gelecek celseye bırakıldı. Ruznamede görüşülecek başka mevzu bulunmadığından 8 Şubat 1955 Salı günü saat: 15 de toplanılmak üzere celseye nihayet verildi. 12’nci İnikat D.P. Meclis Grubu Ruznamesi 1.Şubat .1955 Salı saat: 15 1- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 2- Antalya Mebusu Burhanettin Onat’ın 26/12/1954 tarihli, Antalya Vilayeti dahilindeki muhtelif nafıa hizmetleri hakkında Nafıa Vekilinden sözlü sorusu. 3- İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu’nun 20/1/1955 tarihli, tütün müstahsillerinden kesilen %5’ler hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden sözlü sorusu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation