Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 15, 20, 21 Ocak 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Grupu Ruznamesi Onuncu İnikat 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasası 3- Sunuşlar Sorular: 1- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın Minnepolis- Molin taraktörleri hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu, 2- Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek’in, 16 Nisan 1956 tarihli, Ahmet Rauf Tanır tarafından yazılan ve (Edebiyat Fakültesi ve Komunizm) isimli yazı hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden sözlü sorusu, 3- Çoruh mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun 2/11/1956 tarihli Milli korunma Kanunu ve kâr hadleri hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu, 4- Antalya mebusu Attila Konuk’un, Türkiye’deki çalışmakta olan traktörler ve akar yakıt durumları hakkında İktisat ve Ticaret ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu, 5- Çoruh mebusları Hilmi Çeltikçioğlu ile Mecit Bumin’in, Murgul Bakır işletmesi hakkında İşletmeler Vekilinden sözlü soruları 6- Bolu mebusu Ahmet Hatı’nın, Zonguldak’ta ihaleye konan yol inşaatı ve eksiltmelerde yolsuzluk hakkında Dahiliye ve Nafia Vekillerinden sözlü sorusu.
Description
20 Ocak 1957 21 Ocak 1957
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation