Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 31 Ekim 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-10-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Ruzname: birinci inikat 31 Ekim 1957 Perşembe saat 15 1- Yoklama 2- Reisicumhur adayı seçimi 3- Meclis reisi adayı seçimi 4- Meclis reisvekilleri adayı seçimi 5- Meclis divan katipleri adayı seçimi 6- Meclis idare amirleri adayı seçimi 7- Grup reisi seçimi 8- Grup reisvekilleri seçimi 9- Grup idare heyeti seçimi 10- Grup haysiyet divanı seçimi
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 31 Ekim 1957 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Başvekil Adnan Menderes’in alkışlarla karşılanan açış nutkunu müteakip gündeme geçildi. Reisicumhur namzetliği için Grup Heyeti Umumiyesinin ittifakla verdiği karar mucibince İş’ari reyle yapılan seçimde, İttifakla reisicumhur namzetliğine İstanbul mebusu Celal Bayar seçildi. Yine grupun verdiği karar üzerine Meclis reisi namzetliğine İş’ari reyle ve ittifakla İçel mebusu Refik Koraltan seçildi. Meclis reisvekillikleri içiçn yapılan namzet seçiminde, meclis reisvekili namzetliklerine Bursa mebusu Agah Erozan, kayseri mebusu Fikri Apaydın ve yine Kayseri mebusu İbrahim Kirazoğlu seçildiler. Meclis divan katiplikleri namzet seçimi neticesinde, Antalya mebusu Attila Konuk, Bolu mebusu İhsan Gülez, Hakkari mebusu Ubeydullah Seven, Kayseri mebusu Hakkı Kurmel, Konya mebusu Sabahattin Sayın ve Zonguldak mebusu Mustafa Saraç’ın seçildikleri anlaşıldı. İdare amirlikleri namzet seçimi neticesinde; Balıkesir mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu, Konya mebusu Reyhan Gökmenoğlu ve Sakarya mebusu Nüzhet Akın’ın seçildikleri anlaşıldı. Vaktin gecikmiş olmasına binaen 2 Kasım 1957 Cumartesi günü saat 10 da toplanmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation