Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 8 Kasım 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-11-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
8 Kasım 1957 Cuma saat: 10 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasası 3- Grup reisi seçimi 4- Grup reisvekilleri seçimi 5- Grup idare heyeti seçim neticesi 6- Grup haysiyet divanı seçim neticesi 7- Muhalefetin seçimler sırasındaki ve halihazır faaliyetleri hakkında müzakere
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 8 Kasım 1957 Cuma günü saat 10 da Grup Reisvekili Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen celse zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. Grup reisi seçimi yapıldı. Tasnif neticesinde Giresun mebusu Hayrettin Erkmen’in seçildiği anlaşıldı. İkinci celse grup reisi Hayrettin Erkmen’in riyasetinde açıldı. Yapılan seçimler neticesinde Grup Reisvekilliklerine Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu ve Denizli Mebusu Baha Akşit’in seçildikleri anlaşıldı. Üçüncü celse saat 15 te Grup Reisvekili Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun riyasetinde açıldı. Grup idare heyeti azalıkları için yapılan seçim neticesinde, Kastamonu Mebusu Hilmi Dura, Konya mebusu Himmet Ölçmen, Çorum mebusu Kemal Biberoğlu, Giresun mebusu Hamdi Bozbağ, Isparta mebusu Kemal Demiralay, Denizli Mebusu Hamdi Sancar, Sakarya mebusu Selami Dinçer, Eskişehir mebusu Hicri Sezen, Zonguldak mebusu Avni Yurdabayrak, İstanbul mebusu Ali Harputlu ve Muş mebusu Şefik Çağlayan’ın seçildikleri anlaşıldı. Grup haysiyet divanı seçimine geçildi. Tasnif neticesinde Afyon mebusu Osman Talu, Isparta mebusu Sait Bilgiç, Konya mebusu Tarık Kozbek, Yozgat mebusu Talat Alpay ve Aydın mebusu Nail Geveci’nin seçildikleri anlaşıldı. Vaktin gecikmesine mebni 9 Kasım 1957 Cumartesi günü saat 15 te toplanmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation