Demokrat Parti Meclis Grubu müzakere zabtı : 14 Kasım 1950

Loading...
Thumbnail Image
Date
1950-11-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grubu Genel Kurul Toplantısı 14 Kasım 1950 tarihinde Fuat Hulusi Demirelli Başkanlığında toplanmıştır. Mevcut İhtisas Komisyonları dahilinde ehemmiyetli hususlar için ,yine grup azasından olmak üzere, İdare Heyetince ayrıca İhtisas Komisyonları teşkil etmesi hususu, Gruba sevkedilen sözlü soru üzerinde her milletvekilinin konuşması, Hükumetin iki ayda bir Meclis Gurubuna izahat vermesi oylandı ve kabul edildi. Maarif Vekili Tevfik İleri, Tarım Bakanı Nihat İğriboz sözlü soru önergelerini cevapladılar. 14 Kasım 1950 salı yapılan grup umumi heyeti toplantısında aşağıdaki hususlar umumi karara bağlanmıştır 1-Parti tüzüğünün 72 .maddesi gereğince kurulacak Grup İhtisas komisyonlarının geçen devre toplantısında olduğu gibi Meclis İhtisas Komisyonlarına mütenazır olarak kurulmasıyla beraber bunlara Grup idare kurulunca lüzum görülecek yenilerinin ilavesi ve bu yeni komisyonlara intihab edilecek İhtisas sahibi üyelerinde grup idare kurulunca Tefrik edilmesi. 2- grup arkadaşlarımız tarafından verilen sorulara ait konuşmaların serbest olup bu konuşmalara arzu eden diğer arkadaşların da iştirak edebilmesi. 3- herhangi bir lüzum takdirinde resen veya vaki olacak bir soru üzerine yapılacak konuşma ve açıklamalardan gayri olarak biri meclisin açılma tarihi olan kasımın ilk günlerinde diğeri de meclisin yaz tatiline girmesine takaddüm eden günlerde olmak üzere hükumetin 6 aylık icraatı ile bu müddet içerisinde hükumet programının realize edilen hususları hakkında açıklamalarda bulunması şeklinde yapılan grup idare kurulu teklifindeki müddetlerin her 2 ayda bir olmak üzere tadil edilmesi kararlaştırılmıştır.4- Demokrat Parti saflarında yer alan Muhterem Grup arkadaşlarımızın meclise grubu ve İhtisas Komisyonlarına devam hususunda daha ziyade hassasiyet göstermeleri ve gidişlerinde tüzük hükümlerine uyularak Meclis ve Grup Başkanlıklarını haberdar etmeleri için Grup İdare Kurulu tarafından izhar edilen temennilerin Grup Heyeti Umumiye hararetle tasvip edildiği görülmüştür.
Description
Keywords
Nadir eserler, Tutanaklar, Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation