Mirat-ı Alem

Abstract
Yazı dili Eski Osmanlı Türkçesi olan Mirat-ı Alem’in sorumlu Müdürü Mehmed Feyzi’dir. İstanbul’da Çakmakçılar Yokuşunda Agopyan hanında numara 13 Aramyan matbaasında baskıları yapılmıştır. Medeniyetin gelişimi, dini ve ilmi konular, seyahat ve günlük olaylar yazılmıştır.
Description
Keywords
Dergiler
Citation