Hakimiyet-i milliye ve hilafet-i islamiye : Karahisar sahib-i mebusu Hoca İsmail Şükrü Efendi'nin bu meseleye dair neşir ettiği risaleyi reddiyedir

Abstract
Description
Metin eski harfli Türkçedir.
Keywords
Halifeler ve Halifelik, Egemenlik
Citation