Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 10 Aralık 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-12-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hulasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 10 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulasası okundu ve tasvip olundu. Başvekil Adnan Menderes, Maliye Vekili Hasan Polatkan, Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen, Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile Sanayi Vekili Sebati Ataman iç, dış, malî ve iktisadı mevzularla Hükumetin umumi Politikası hakkında geniş ve etraflı izahlarda bulundular. Tasvip ile karşılanan bu izahatı müteakip vakit gecikmiş bulunduğundan 17.12.1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation