DSpace@TBMM

TBMM Demokrat Parti Meclis Grubu Müzakere Zabıtları

TBMM Demokrat Parti Meclis Grubu Müzakere Zabıtları

 

Recent Submissions

 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-04-29)
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-04-27)
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-04-12)
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-04-14)
  Demokrat Parti Meclis Grubu Ruznamesi 14. inikat 14 Nisan 1960 Perşembe; saat: 15 Gündem: 1- Grup Reisi seçimi. 2- Avrupa Konseyi İstişari Asamblesine aza seçimi.
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-02-11)
  D. P. Meclis Grubu Ruznamesi ON BİRİNCİ ÎNÎKAT 11 Şubat 1960 Perşembe; Saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, yerli ve yabancı ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-02-04)
  D. P. Meclis Grubu Ruznamesi ONUNCU İNİKAT 4 Şubat 1960 Perşembe;Saat : 15,00 I Yoklama II Geçen toplantı zabıt hulâsası III Sunuşlar IV Sualler Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun, Ankara Hastanesinin idare tarzı ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-01-28)
  D. P. Meclis Grubu Ruznamesi DOKUZUNCU İNİKAT 28 Ocak 1960 Perşembe; Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu’nun, Ankara Hastanesinin ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-01-21)
  Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti, 21 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15'te Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Riyasetin de toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tespit edildi, celse açıldı. Geçen ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-01-14)
  14 Ocak 1960 D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YEDİNCİ İNİKAT 14 Ocak 1960 Perşembe; saat : 15 I – Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Kastamonu Mebusu Münif İslamoğlu’nun, ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-01-07)
  Geçen Toplantı Zabıt Hülâsası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti, 7 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15 te Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tespit ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-12-17)
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi BEŞİNCİ İNİKAT 17 Aralık 1959 Perşembe; saat : 15 Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sualler 1- Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-02-19)
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON ALTINCI İNİKAT 19 Şubat 1959 Perşembe saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sualler : 1. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un, yapılmakta olan son memur ve müstahdem ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-02-12)
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON BEŞİNCİ İNİKAT 12 Şubat 1959 Perşembe saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı sabit hulâsası III - Sualler : 1. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy’un, yapılmakta olan son memur ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-12-10)
  Geçen toplantı zabıt hulasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 10 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-12-03)
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ÜÇÜNCÜ İNİKAT 3 Aralık 1959 Perşembe; saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sualler 1. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, iktisadi ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-11-19)
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi BİRİNCİ İNİKAT 19 Kasım 1959 Perşembe Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulasası III - Sunuşlar IV - Sualler 1. — Kastamonu Mebusu Şükrü Esen'in, Kendir istihsali ve ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-10-31)
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ SEKİZİNCİ İNİKAT 31 Ekim 1959 Cumartesi, Saat : 10 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Grup Reisi seçimi IV - Meclis Reisi namzedi seçimi V - Grup Reisvekilleri ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-07-16)
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ YEDİNCİ İNİKAT 16 Temmuz 1959 Perşembe, Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III- Sunuşlar IV - Sualler : 1. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'ın, Muş Petrol Ajanı ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-06-11)
  Yozgad Mebusu Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun 9 Haziran 1959 tarihinde Grup Umumi Heyetlinin toplanmasını isteyen takriri okundu ve bu mevzuun İdare Heyetince bir karara bağlanması uygun görüldü. Gündemde görüşülecek başka ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-06-04)
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ BEŞİNCİ İNİKAT 4 Haziran 1959 Perşembe, saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - D. P. Grup idare Heyetinin 19 Haziran 1958 den 1 Haziran 1959 ...

View more