DSpace@TBMM

Browsing TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Koleksiyonu by Subject "Demokrat Parti"

Browsing TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Koleksiyonu by Subject "Demokrat Parti"

Sort by: Order: Results:

 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1953-12-01)
  6 ncı Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 1.12.1953 salı saat;15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Kocaeli Mebusu Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 1.10.1953 tarihli,Japonya'ya yapılan pamuk ve İspanya'ya yapılan ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1955-11-01)
  Üçüncü İnikat D.P Meclis Grubu Ruznamesi 01/11/1955 Salı saat 10 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt Hülasasının okunması 3- D.P Meclis Grubu Haysiyet Divanı için yapılan seçimde Nisap doldurulduğundan seçimin yenilenmesi. Geçen ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1952-04-01)
  Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Hey’eti 25.3.1952 salı günü saat:15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu’nun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk olmadığı görüldü. İçtima saat:16 ya bırakıldı. saat:16 ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1955-02-01)
  Geçen celse zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 1.Şubat.1995 Salı günü saat: 15 de Muzaffer Kurbanoğlu’nun reisliğine toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-12-10)
  Geçen toplantı zabıt hulasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 10 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1957-11-10)
  Demokrat parti meclis Grupu umumi heyeti 10 Kasım 1957 Pazar günü saaat 15te Grup Reisi Hayrettin Erkmen’in riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut bulunduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1955-05-10)
  22nci İnikat Demokrat Parti Meclis Grupu Ruznamesi 10 Mayıs 1955 Salı saat 15 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- D.P. Meclis Grupu İdare heyetinin üç aylık hesap bilançosu. 3- Belediye meclisi seçimleri hakkında ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1953-02-10)
  15 nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 10.2.1953 salı saat 15 de 1. Geçen Birleşim tutanak özetinin okunması. 2. Grup İdare Kurulunun Uç aylık hesap blânçosu. 3. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1958-08-11)
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1951-12-11)
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1958-12-11)
  Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 11 Aralık 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit’in Riyasetinde toplandı Yoklama yapıldı ; ekseriyetin mevcut olduğu ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-06-11)
  Yozgad Mebusu Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun 9 Haziran 1959 tarihinde Grup Umumi Heyetlinin toplanmasını isteyen takriri okundu ve bu mevzuun İdare Heyetince bir karara bağlanması uygun görüldü. Gündemde görüşülecek başka ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1952-11-11)
  D.P. Meclis Grubu Gündemi 11.11.1952 sali saat:15 de 1. Geçen oturum tutanak Özetinin okunması 2. Başkanlık Divanının sunuşları 3. Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Burçak'ın C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1955-01-11)
  Demokrat Parti Meclis Grubu Heyeti 11.1.1955 Salı günü saat 15 de Reisvekili Abidin Potoğlu’nun reisliğine toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1954-02-11)
  11.Şubat.1954 perşembe Fevkalade birleşim tutanak özeti. Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 11.2.1954 Perşembe günü saat. 17 de Grup Başkanı Hulusi Köymen'in Başkanlığında fevkalade olarak toplanmış ve parti Başkanı ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-02-11)
  D. P. Meclis Grubu Ruznamesi ON BİRİNCİ ÎNÎKAT 11 Şubat 1960 Perşembe; Saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, yerli ve yabancı ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1956-12-11)
  Ruzname: 11/12/1956 Salı saat 15 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasası 3- Sunuşlar Sorular: 1- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın, Minepolis-Moline traktörleri hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekillerinden sözlü ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1957-12-12)
  Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 12 Aralık 1957 Perşembe günü saat 15’te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit’in riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1952-06-12)
  31.nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 12. 6.1952 perşembe saat:15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Milletvekili Muammer Alakant'ın. Bu yıl ara seçimlerinin yapılmaması hakkındaki teklifi. 3. Manisa ...
 • Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1958-06-12)
  Geçen toplantı zabıt hulasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 12 Haziran 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Riyaseinde toplandı. I- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account