Statistics for DSpace@TBMM

Total visits

views
Marifetname 16052
Kitab-ı divan-ı lügat-it-Türk 6014
Tercüme-i mukaddeme-i İbni Haldun 3770
Nutuk 2009
Düstur [Tertib 1] 1858
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları 1819
Naima tarihi 1409
Tevarih-i Al-i Osmandan Aşıkpaşazade tarihi 1317
Seyahatname 1260
Yassıada Yüksek Adalet Divanı tutanakları : anayasayı ihlal davası (esas no: 1960/1). 1243