Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

Abstract
Description
Dönem 23, Sıra Sayısı 589 Komisyonun hazırladığı "Türkiye' de 2006-2010 Yılları Arası Kayıp Çocuk Sorunu ve İlgili Risk Faktörlerinin İncelenmesi - Saha Araştırması" da ektedir.
Keywords
Çocuk Hakları, Çocuk ve Sorunları, Korunmaya Muhtaç Çocuklar, TBMM Geçici Komisyonları
Citation