Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

Abstract
Description
Yasama Dönemi 26 Yasama Yılı 3 Sıra Sayısı:132
Keywords
Meclis Araştırması Komisyonları, Hayvan Hakları, Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamele
Citation