Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

Abstract
Description
c.1. S-1:1199 5.3.1973 Tarihli ve 584 Sayılı Millet Meclisi İçtüzüğü -- c. 2. S-1201:1924 14.6.1973.Tarihli ve 586 sayılı karar... 16.5.1996 Tarihli ve 424 Sayılı Karar -- c. 3 s-1925:2746 7.2.2001 Tarihli ve 713 Sayılı Karar... 9.10.2007 Tarihli ve 902 Sayılı Karar.
Keywords
TBMM, Yasama, Parlamento İçtüzükleri -- Türkiye
Citation