Lozan'dan günümüze taraf olduğumuz uluslararası tüm sözleşmeler : onaya ilişkin kanun ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla : insan hakları

Abstract
Description
c. 1. Ceza işleri ve güvenlik kuvvetleri görev ve sorumluluk alanına giren -- c. 2. (A) Usul hukuku, Özelhukuk ilişkileri - (B) Ahvali Şahsiye (Kişi Halleri) -- c. 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik, TümILO ve Avrupa Konseyi sözleşmeleri -- c. 4. (A) B.M. Andlaşması, Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü, Avrupa Konseyi Statüsü, Avrupa Kültür Andlaşması, Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Kadınların Siyasi Hakları, Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Önlenmesi, Çocuk Hakları "Genocide" vd. - (B) Çevre Kültür ve Tabiat Varlıkları.
Keywords
İnsan Hakları, Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
Citation