Yassıada Yüksek Adalet Divanı tutanakları : anayasayı ihlal davası (esas no: 1960/1).

Abstract
Description
T.B.M.M. Tutanak Müdürlüğü stenografları tarafından tutanaklar teks edilmiştir.
Keywords
Yirmi Yedi Mayıs Harekatı, Nadir Eserler, Rare Books, Minutes, Askeri Müdahaleler, Military Coup
Citation