Meclis-i Mebusan üçüncü devre-i intihabiyesinin dördüncü içtima-i bidayetinde sene-i sabıkadan devran encümenlerde ve Heyeti umumiye'de derdest tetkik ve müzakere olan levaih ve teklif kanuniye-i mübeyim risaledir

Loading...
Thumbnail Image
Date
1333
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Meclis-i Mebusan
Abstract
Description
Keywords
Meclisi Mebusan, Kanun Tasarı Teklif ve Taslakları
Citation