Baş kitabattan Bab-ı Ali'ye yazılan hamişler ve bil-cümle devaire gönderilen tezkere-i resmiyelerin suretleri

Abstract
Description
Bab-ı Ali'den arz olunan mazbata ve tezkerelerin suretleridir. 64 ve 65 numaralı defterlerin tarihi 1300'dür. 19. yüzyıl Saray cildi ( Yıldız Cildi) özelliklerini taşımaktadır. Cilt özellikleri ve konusu sebebiyle önemlidir.
Keywords
Nadir Eserler, El Yazmaları, Osmanlı Tarihi, Defterler
Citation