Ceride-i Tıbbıye-i Askeriye

Abstract
“Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye” isimli tıp dergisi 1872'de yayınlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde yayınlanan en uzun ömürlü süreli bilimsel yayın olan “Ceride-i Tıbbiye-i Askerîye”, Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesince birinci sayısı Mart 1288 (1872) olmak üzere yayın hayatına başlamıştır. Ceride-i Tıbbiye-i Askerîye, biri resmi (Cüz'-i Resmî) diğeri ilmi (Cüz’-i İlmî) olarak iki bölüm halinde yayınlanmıştır. Resmi bölümde, her sınıf sağlık personeli hakkında resmi olarak yapılan uygulamalar, sıhhiye işleri ve idaresiyle ilgili mevzuat, emirler, talimatlar, uyarılar, maaşlar hakkında bilgiler, rütbe ve nişan haberleri, emeklilik haberleri ve vefat haberleri yayınlanmıştır. İlmi bölümünde; tıp, cerrahiye, baytariye, eczacılık ve fizikî bilimlerle ilgili hususlar; askerî hastanelerden gelen istatistik cetvelleri; sağlık personeli tarafından kaleme alınan çeşitli gözlemler, olaylar ve haberler; umumu ilgilendiren bazı bilimsel hususlar yayınlanmıştır. Ayrıca bazı yabancı kitap ve makaleler de tercüme edilerek yayınlanmıştır. Gerektiğinde resim dahi konulabileceği hususu yayın kuralları arasında özellikle belirtilmiştir. (Kaynak: Dr. Hakan BACANLI Dr. Efdal AS-CERİDE-İ TIBBİYE-İ ASKERİYE’DEN GÜLHANE TIP DERGİSİ’NE (1872-2017))
Description
Keywords
Fen Bilimleri, Tıp
Citation