Kuruluş safhasında belgelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi : belgeler-fotoğraflar