Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

Abstract
Description
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
Keywords
Sağlık, Sağlık Çalışanları, Şiddet, Meclis Araştırması Komisyonları Raporları, Health Workers, Aggressiveness
Citation