Uğur Mumcu cinayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/86) tutanakları

Abstract
Description
Keywords
Uğur Mumcu Suikastı, Tutanaklar, Minutes (Records), 344 Sayılı Komisyon Raporu ve Rapor hakkında Genel Kurul görüşmeleri için bkz: https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d20/c031/tbmm20031125.pdf
Citation