Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

Abstract
Description
25/02/2021 tarihinde 1279 sayılı karar ile kurulan ve 01/02.2022 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülen "Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" raporudur. https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/MeclisArastirmaKomisyonu/1417
Keywords
Meclis Araştırması Komisyonları, Küresel iklim değişikliği, Kuraklık, Su kaynakları, Verimlilik, Climate Change, Water resources, Drought
Citation