Açıkerişim@TBMM

Maliye Nezaretince tertip ve Meclis-i Mebusana tevdi kılına 1327 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu ve Esbabı Mucibi Layihaları

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım