Açıkerişim@TBMM

Maliye nazırı ve Selanik mebusu Cavid Beyefendi tarafından irad edilip risale şeklinde taabiyle memalik-i Osmaniye'ye neşr ve tevziine heyeti umumice karar verilmiş olan ikinci nutuktur : Meclis-i Mebusan birinci devre, üçüncü senesinin 56. içtima-i : Cumartesi 21 Şubat 1326

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım