Açıkerişim@TBMM

Meclis-i Mebusan üçüncü devre-i intihabiyesinin dördüncü içtima-i bidayetinde sene-i sabıkadan devran encümenlerde ve Heyeti umumiye'de derdest tetkik ve müzakere olan levaih ve teklif kanuniye-i mübeyim risaledir

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım